Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének előadása az UNITAB 29. kongresszusán

2006.01.02. 14:29:31

Bényei Illés Madosz elnökA magyarországi dohánytermelők Strassburgban csatlakozhattak európai sortársaikhoz, az akkori kongresszus mérföldkő európai életünkben. Ez év május elsején országunk is tagja lett az európai integrációnak, ami újabb fejezet gazdasági környezetünkben. Az elmúlt két év legfontosabb feladata ebből következően a csatlakozásra való felkészülés volt. 
A MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

a hazai dohánytermelés 2002-2004. évi helyzetéről,

amely elhangzott az UNITAB 29. kongresszusán

Bényei Illés elnök előadásában

 

 

 

A magyarországi dohánytermelők Strassburgban csatlakozhattak európai sortársaikhoz, az akkori kongresszus mérföldkő európai életünkben. Ez év május elsején országunk is tagja lett az európai integrációnak, ami újabb fejezet gazdasági környezetünkben. Az elmúlt két év legfontosabb feladata ebből következően a csatlakozásra való felkészülés volt.

A tét óriási, hiszen a 400 éves múltra visszatekintő magyarországi dohánytermelés fennmaradásának egyetlen esélye a „brüsszeli” támogatásra jogosultság megszerzése volt.

 

Bényei Illés előadása

 

A 2003. december hónapban Koppenhágában aláírt csatlakozási szerződés szerint 12.355 tonna nyersdohány termelésére kaptunk támogatási lehetőséget. Igaz, hogy brüsszeli forrásból az uniós társaink támogatási mértékének 2004. évben mindössze 25 %-át kapjuk, mely 30%-os mértékű nemzeti támogatással egészülhet ki. A megállapodás alapján az Európai Unió ezen 25%-os mértékű támogatását 2008-ig évente 5%-al, 2008 évtől pedig évente 10%-al emeli mindaddig amíg fel nem zárkózunk a 100%-os szintig,  ez - a jelenleg érvényes szabályozók alapján - 2013 évben válik valóra. 

Az uniós támogatás igénybevételéhez a jogharmonizáció keretén belül meg kellett, és 98%-os termelői részvétellel meg is alakítottuk a termelői csoportokat. Úgy tűnik azonban hiába, mert időközben Magyarország a támogatások igénybevételének nem a közvetlen, hanem az „egyszerűsített” változatát kérte és kapta meg Brüsszeltől. Ezzel a változtatással a megalakított termelői csoportok jelentősége, sőt a létjogosultsága is kérdéses.

 

A dohánytermelők munkájának eredménye egyrészt az előállított termék minőségével, másrészt a tevékenységből származó jövedelemmel mérhető. A csatlakozást megelőző években az import dohányokra kivetett vámokkal némileg az európai átlag felett tudtuk tartani a felvásárlási árakat, ehhez kevés nemzeti támogatást is sikerült kiharcolni az 1999-2002-es évek között. Ezek együttes összege sem tette ki az agrárágazatban elvárható eszköz- és munkaarányos jövedelmet.

 

Bényei Illés előadása


 

A felvásárlók számoltak az import vámok jelentős részének megszűnésével, emiatt a 2004. évi meghirdetett felvásárlási áraik 50%-al alacsonyabbak, mint az előző évi. A termelők árbevétele még a jelentős mértékben megnövelt támogatással sem fedezi a termelés teljes költségét.

Összehasonlító vizsgálataink szerint a Magyarországon termelt fajták és az ebből származó fermentált dohány minősége versenyképes az Uniós társainkéval, a jövedelmezősége viszont csak abban az esetben zárkózhat fel a megérdemelt szintre, amennyiben a jelenlegi feldolgozói monopolhelyzetet új piaci szereplők megtörik.

A jelenlegi nyomott európai piaci helyzet közepette a piac bővítése, vagy új megszerzése rendkívül nehéz feladat, amit a termelői csoportok feldolgozókkal fennálló függőségi viszonya tovább nehezít. Mindennek ellenére nem adjuk fel. Reményeink szerint már a 2005-ös gazdasági évben új piaci szereplővel bővülhet a magyarországi dohányfelvásárlók köre.

Az eddig elmondottak bizonyára meggyőzték a tisztelt jelenlévőket a magyarországi dohánytermelők rendkívül nehéz sorsáról. Nem azért tettem ezt, hogy szánalmat keltsek bárkiben, hanem azért, mert szeretnénk előmozdítani az európai dohánytermelés ügyét, jövőjét, biztonságát és nem utolsósorban a jövedelmezőségét - a támogatások fenntartása mellett – az UNITAB szervezésével és irányításával.

 

Bényei Illés előadása

 

Az elkövetkező időszak kiemelten fontos feladatának látjuk

-          azt, hogy a dohánytermelők továbbra is biztonsággal hozzájuthassanak a jelenlegi támogatások teljes összegéhez, a támogatások szétválasztásával.

-          A cigaretta illegális kereskedelmét határozott és egységes fellépéssel vissza kell szorítani, mivel ennek mértéke már a termelőkre is veszélyt jelent,

-          Az Európai Uniónak olyan belső piacvédelmi intézkedéseket kell bevezetni, különösen az ellenőrizetlen körülmények között megtermelt nyersdohány- behozatallal szemben, amelyek a saját termelőinek a fennmaradását szolgálják.  

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

A kongresszus résztvevőinek eredményes és hasznos tanácskozást kívánok, Önökön keresztül Európa valamennyi dohánytermelőjének jó egészséget, jövedelmező, kiszámítható és biztonságos dohánytermelést kívánok!

 


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket