Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

.../2010. (...) FVM rendelet

2010.01.25. 7:48:45 .../2010. (...) FVM rendelet

2010.01.25.az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról

Tájékoztatás és figyelem felhívás!
Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható!A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre megküldve 2010. január 22-én.

dr. Mikó Zoltán

--------------------------------------------------------------------------------

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:1. §Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 22/A. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:„22/A. § A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései megállapításaihoz kapcsolódó jogkövetkezményeket a III. fejezet VIII. címében meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásokra - a 49. §-ban meghatározott támogatás kivételével - megfelelően alkalmazni kell.”2. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.(3) Az R. 41. § (2) bekezdésének 2009. október 13-án hatályos rendelkezéseit az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.3. §Az 1. § e rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatályba lépését követő második napon hatályát veszti.

Forrás: FVM - Jogi Főosztály


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket