Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Az átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

2015.04.09. 21:22:49

2015.04.09.5/2015. (II. 19.) FM rendeletaz Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,

valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről III. FEJEZETAZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI NEMZETI TÁMOGATÁS4. Közös szabályok7. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: átmeneti nemzeti támogatás) vehető igénybe az alábbi jogcímekre:a) hízottbikatartás támogatása,b) tejtámogatás,c) anyatehéntartás támogatása,d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás,e) anyajuhtartás támogatása,f) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,g) Burley-dohány termesztésének támogatása,h) Virginia-dohány termesztésének támogatása,(2) Az (1) bekezdés a), b), d), f), g) és h) pontja szerinti jogcímek alapján termeléstől elválasztott támogatás, az (1) bekezdés c), e) pontja szerinti jogcímek alapján termeléshez kötött támogatás vehető igénybe.8. § (1) Átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, akia) a 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be és a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként – a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával – legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától szerepel,b) termeléstől elválasztott támogatási jogcím eseténba) az MVH nyilvántartása szerint történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultsággal rendelkezik, vagybb) családi gazdaság esetében – amennyiben a történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultság a családi gazdaság tagjának a nevén szerepel a nyilvántartásban – a támogatásra a családi gazdálkodó akkor jogosult, ha megfelel a termeléstől elválasztott támogatásra vonatkozó egyéb feltételeknek, valamint a tárgyév szeptember 30-ig a családi gazdaság vezetője igazolja az MVH részére, hogy a bázis jogosultsággal rendelkező személy a családi gazdaság tagja.(2) A 7. § (1) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerinti támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság és a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím esetében kiegészítő történelmi bázis jogosultság alapján a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki egységes területalapú támogatásra való jogosultságot szerzett és a TIR-ben – a TIR-ben feltüntetett, az Eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójával – állattartóként van nyilvántartva.(3) A 7. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatás a történelmi bázis jogosultság alapján, az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezőgazdasági termelő részére megállapított támogatható terület mértékéig vehető igénybe.9. § Átmeneti nemzeti támogatás legfeljebba) az egységes kérelemben feltüntetett területre,b) a támogatási kérelemben megjelölt állatlétszámra, figyelembe véve az ügyfél egyéni támogatási felsőhatárát, valamintc) az MVH nyilvántartásában szereplő történelmi bázis jogosultságra és kiegészítő történelmi bázis jogosultságra vonatkozóan állapítható meg.(…)11. A dohánytermesztés támogatása25. § (1) Burley és a Virginia fajtájú dohány támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül meghatározásra. A mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén dohánytermelési kötelezettség nem terheli.12. Az átmeneti nemzeti támogatásra vonatkozó eljárási szabályok26. § (1) A 7. § (1) bekezdés a), b), d), f), g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatásra való jogosultságot az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévben rendelkezésére álló történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultságok alapján állapítja meg. 30. § (1) A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú támogatás esetén az adott évi támogatás kifizetése a történelmi bázis jogosultság megállapítására és annak nyilvántartásában az ügyfél részére történő átvezetés alapjául szolgáló, jóváhagyott kérelem alapján történik. A 7. § (1) bekezdés a)–b), d), f)–h) pontjában meghatározott támogatás a történelmi bázissal, illetve kiegészítő történelmi bázissal rendelkező mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre, figyelembe véve a Bázisrendeletben foglalt ügyleti határidőket.Forrás: FM Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket