Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

VGMK Nyíregyháza 1985-87


A gazdasági munkaközösség (GMK) a közös név alatt működő polgári jogi társaság egy sajátos formája volt Magyarországon, amelyet magánszemélyek fogyasztási és egyéb szolgáltatás teljesítésére, kisüzemi termelés és a gazdálkodó szervezetek tevékenységét kiegészítő tevékenység közös végzésére, továbbá az ilyen tevékenységek szervezésére, elősegítésére hozhattak létre. A gazdasági munkaközösség jogi személyiséggel nem rendelkezett, társasági szerződéssel legalább kettő, de legfeljebb harminc tag hozhatta létre. Gazdasági munkaközösséget 1982. január 1-től lehetett létesíteni Magyarországon. Sajátos változata volt a gazdasági munkaközösségnek a vállalati gazdasági munkaközösség (VGMK).

A VGMK-k a Dohánykutató Intézet telepein működtek és alakultak, ahol a rendelkezésre álló terülteken dohánytermelési tevékenységet folytattak az arra vállalkozó többnyire iparban dolgozó személyek. A területet, a szakmai irányítást és az eszközöket a Dohánykutató Intézet biztosította, a munkát pedig a vállalkozó személyek végezték el. A bevételből előre meghatározott arányban osztoztak. Jól működő szervezetek voltak, ahol a DOKUT nagyobb árbevételt és nyereséget tudott realizálni, a vállalkozó dolgozók plusz jövedelemhez jutottak és megtanulták a legkorszerűbb termesztés technológiát, amelynek kihatása volt szinte minden nagyüzemi dohánytermesztésre.Kövessen minket