Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Egyszerűsített foglalkoztatás és munkaviszonyra irányuló állásajánlat bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás

2017.10.24. 11:13:00


Az Agrárkamara közzé tette az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének gyakorlatával kapcsolatos  táblázatait, amelyeket 2017.október 31-ig kell elküldeni a járási hivatal a foglalkoztató felé.

1. Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

A munkaerő-igény bejelentés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.) 2. § (3) bekezdés (3d) – (3f) pontjai szerint történhet a foglalkoztatás helye szerinti település polgármesterénél, illetve a foglalkoztatás helye szerint területileg illetékes járási hivatalban, vagy az illetékes megyei kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egységénél.

A Kftv. 2. § (3) bekezdés (3f) pontja szerint  az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint foglalkoztatni kívánó munkáltató minden év október 31-éig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére a következő év május 1-je és október 31-e között általa tervezett egyszerűsített foglalkoztatás helyét, a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként és a foglalkoztatás tervezett ütemezését. A megyei kormányhivatal minden év november 30-áig továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére az összesített egyszerűsített foglalkoztatási igényeket.

A bejelentésnek jogszabályban meghatározott formai követelménye nincs.

Mellékelten megküldjük az egyszerűsített foglalkoztatás igényeinek bejelentéséhez összeállított formanyomtatványt (Bejelentés EFO.xlsx). Adattartalomként a táblázatban a járás, település, munkáltató adatai (neve, címe, telefonszáma), munkakör megnevezése, tervezett munkavégzéssel érintett hónap (amennyiben több hónapot is érint, külön sorokon kérjük felvezetni), foglalkoztatni tervezett létszám (amennyiben az időszakon belül eltérő, az intervallumon belüli legmagasabb napi értéket kell beírni), foglalkoztatás tervezett hossza (embernap) került beépítésre. Az embernap az időszakon belül nap és a létszám szorzata. (pl. 12 napra tervezik a foglalkoztatást, 4 napra 4 fővel, 4 napra 5 fővel, 4 napra 6 fővel, azaz (4 x 4) + (4 x 5) + (4 x 6) = 60 embernap) A megjegyzésben az ütemezést kérjük felvezetni.

2. Amennyiben a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerül sor

A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a munkaadó köteles bejelenteni az olyan be nem töltött álláshelyet, amelyben a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerül sor. (munkaviszony a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. § (5) bekezdés a) pontja szerint a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az - 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya - ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját -, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya). Rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenység (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) esetén az ügyfél álláskeresőként való nyilvántartása szünetel.

a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás bejelentéséhez a foglalkoztatói adatlap és a munkaerő-igény bejelentőlap formanyomtatványok:

 

 

Bejelentés_EFO

nfsz_nyomtatvanyok_fogl_adatlap2

nfsz_nyomtatvanyok_munkaeroigeny_bejelento2

nfsz_nyomtatvanyok_fogl_adatlap

nfsz_nyomtatvanyok_munkaeroigeny_bejelentoForrás: agrárkamara

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket