Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

39/2021. (X. 21.) AM rendelet a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

2021.10.26. 6:45:00


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 1 991 220 000 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.

2. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

2. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 9 749 082 635 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,33 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.

3. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

3. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12-17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 501 928 000 forint, egyedenként legfeljebb 21 384 forint támogatás vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

4. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 1 658 173 000 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

5. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19-23. §-a alapján összesen legfeljebb 15 674 532 forint, egyedenként legfeljebb 18 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuhegyedenként legfeljebb 14,4 forint.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 378 199 500 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 3462 forint támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 269 185 853 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 158 547 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 1 700 047 125 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 424 009 forint támogatás vehető igénybe.

8. A támogatási keret túllépése

8. § Az 1-7. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összegét - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkenteni kell.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2020. július 13-i 2020/1017/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2021-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1135 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Forrás: https://net.jogtar.huKövessen minket