Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Az új dohány direktíva szociális és egészségügyi hatásai

2011.07.12. 13:23:23 2011.07.12.Tisztelt Biztos Úr! Európai Parlamenti Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság, Diplomáciai testületi képviselők!Tisztelt Hölgyeim és Uraim

Bényei Illés vagyok, a mintegy 20,000 állandó és alkalmi munkavállalót foglalkoztató magyarországi dohánytermelők szövetségének az elnöke. Szövetségünk nevében engedjék meg, hogy kifejezzem örömömet, hogy ma lehetőségünk van véleményt cserélni egymással. Úgy érzem, most még időben vagyunk ahhoz, hogy felnőtt, felelős ember módjára, igazi européerekként alakítsuk ki a dohányvertikum jövőjének a játékszabályait, ami során mindenkinek az érdekeit szem előtt tarthatjuk.Egyetértek a dohánytermék irányelvet előkészítők véleményével, hogy mindenek felett áll az európai emberek egészségének a védelme. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan dohányoznak, amiképp azzal is, hogy a dohányzásnak vannak káros egészségi hatásai. Azonban azt is tisztán kell látnunk mindannyiunknak, hogy kontinensünkön a dohányzás nem új keletű dolog. A nicotiana tabacum mintegy ötszáz évvel ezelőtt jelent meg Európában, és az emberekkel azonnal elmélyült kapcsolatba került. Ezt a sok száz éves viszonyt nem lehet következmények nélkül, egyik pillanatról a másikra megszakítani.A dohány mindennapjaink szerves részévé vált, és ezt a tényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ebben a kérdéskörben már többen rávilágítottak arra, hogy mekkora gazdasági jelentősége van a dohánytermelésnek, és sokan beszéltek arról is, hogy egy esetleges túlzó tiltás milyen nehézségeket okozna a foglalkoztatáson belül. Engedjék meg, hogy ezen a ponton felhívjam a figyelmüket arra a munkára, amit mi, dohánytermelők végzünk. Gondolom, sokan tudják, hogy dohánytermesztéssel elsősorban olyan vidékeken foglalkoznak, ahol a szélsőséges körülmények és a silány minőségű föld nem teszi lehetővé más növénykultúráknak a termesztését. Ezeken a vidékeken zömében olyan emberek élnek, akiknek nincs más megélhetésük, és akik nem tudnak más foglalkozás után nézni, ha esetleg megszűnne a dohány termesztése.Magyarországon különösen nehéz a helyzet. Az általunk foglalkoztatottak többségének nincs semmilyen szakképesítése, jelentős részük nő, és több mint 50 százalékuk roma származású. Kemény, embert próbáló munkánknak azonban látszik az eredménye. Annak ellenére, hogy Európa egyik leghátrányosabb régiójában élünk, mifelénk az embereknek van munkája, ismeretlen a bűnözés fogalma, és az emberek félretesznek a pénzükből a gyerekeik oktatására, az Ő jövőjük finanszírozása érdekében.Ha úgy tetszik, a magyar dohánytermelők pozitív példaként szolgálhatnak a mélyszegénységben élők problémáját megoldani hivatott Európai Roma Stratégia számára. Ez egyben az Európai Unió és a Magyar Köztársaság kormányának kiemelt, stratégiai célja.Ha az Unió sorozatosan túlzó szabályozásokat fog életbe léptetni dohány szabályozás vonatkozásában, akkor ezeknek az embereknek az életét teszi tönkre. Ma az adalékanyagok tiltásával, holnap más tiltással, akár az összes termelő és az általuk foglalkoztatottak megélhetését veszélyeztetik, kilátástalan helyzetbe sodorva Őket. Ez sem az Európai Uniónak, sem a magyar kormánynak nem állhat érdekében!

Bízom abban, hogy az Európai Unió döntéshozói más utat választanak. Ez az út Európa legfontosabb alapértékével, a demokratikus véleménycserén alapuló konszenzussal van kikövezve. Fontosnak tartom, hogy egy olyan fontos szabályozás kialakításánál, mint a Dohánytermék Direktíva, megismerjük és meghalljuk egymás szempontjait. Csak így tudunk megnyugtató, hosszú évek múlva is stabilan a céljaink felé vezető megoldást találni a mindannyiunkat érintő kérdések európai rendezésére.Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Kövessen minket