Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Aktuális javaslatok a dohány védelme és ápolása terén

2020.06.25. 6:34:00         Fekete Tibor          Varga József


Az idei időjárási körülmények egyaránt próbára teszik a dohány növény és a dohánytermelő tűrőképességét. Az aszályos, és az évszakhoz képest jóval hidegebb május jelentős stressz hatást idézett elő a frissen kiültetett növényeknél. Ezt csak fokozta az egyes helyeken előforduló talaj menti fagy. A májusi kedvezőtlen időjárást további szélsőséges körülmények, az özönvízszerű esőzések és jégverések váltották fel, így az ültetvények jelentős része víz alá került, vagy olyan mértékben átázott, hogy azon jelenleg semmilyen munkát sem lehet végezni. Az elmúlt napokban megérkezett viharos erejű szél is tovább fokozta a gondjainkat.

Az elmúlt hetek fokozott stressz hatásainak első jelei a növényeknél a növekedés lassulása, gyenge gyökérfejlődés, sárgulás, magasabb arányú TSWV fertőzés, korai PVY fertőzés, majd intenzív talpkacs képződés és korai virágzás. Ilyen esetekben minden agrotechnikai eszközt be kell vetnünk, mellyel tompítani tudjuk a környezeti tényezők kedvezőtlen hatását és ezzel elő tudjuk segíteni a növények zavartalan fejlődését.

 


 

Nagyon fontos, hogy amint lehet mozgassuk a talajt. A sorközművelésekkel és kézi, vagy gépi kapálásokkal elősegítjük a talaj megfelelő víz – levegő arányának kialakítását. A laza és gyommentes talaj a szükséges talajnedvességet megtartva gyorsabban felmelegedik, így a dohány növényünk növekedése intenzívebb lesz.
 


 

Az idei szezonban a vetési bagolylepke (Agrotis segetum) rajzása folyamatosan intenzív és elhúzódó volt. Ennek megfelelően egyes területeken akár két védekezést is el kell végeznie a termelőnek, hogy ne legyen nagyobb tőpusztulás, valamint egy erős szél hatására tő kidőlés. Gépi betakarítás esetén a megrágott és kiborult tövek akadályozzák a betakarító gép munkáját. Erre a védekezésre az ajánlott technológiánk a következő: Az esti órákban nagy lé mennyiséggel 500-600 l vízzel Bulldock 25 EC készítményt alkalmazva, 0,5 l/ha dózissal. Ezzel a védekezéssel az egyéb rovar kártevőket is sikeresen tudjuk gyéríteni.
 


 

További rovar kártevők megjelenése esetén (levéltetvek, dohánytripsz) felhasználható a Mospilan 20 SG/SP (acetamiprid). Ezt a hatóanyagot kizárólag csak június végéig használhatjuk fel a lassú szermaradék lebomlása miatt. Későbbi felhasználás esetén a betakarított és megszárított dohányban az engedélyezett határérték fölötti acetamiprid hatóanyag marad, mely a dohány felhasználását veszélyezteti.

A jégvert ültetvényekben ajánlott egy mankoceb hatóanyagú (Dithane DG) gombalőszeres kezelést végezni. Alap esetben a mankocebet a nehezen ürülő hatóanyag tartalom miatt nem ajánljuk, de a sérült levelek regenerálására a mankoceb kiváló hatással van. Általános szabály, hogy a betakarítás megkezdése előtt 28 nappal kell ezt a kezelést elvégezni, hogy a levél felületén maradt növényvédő szernek legyen lehetősége lemosódni és a hatóanyag maradéknak kiürülni a később betakarításra kerülő dohánylevélből.
 


 

A hűvös, csapadékos időjárási körülmények között, nagyobb az esélye a gombás fertőzések megjelenésének (Alternaria sp, Sclerotinia sp, Peronospora tabaci). Magyarországon 1996 óta dohány ültetvényekben kiterjedt peronoszpóra fertőzés nem volt, de most a környezeti feltételek, valamint a fertőzés európai aktív jelenléte lehetővé teszi annak hazai megjelenését is. Felhasználásra ajánlott készítmények az alábbiak: Amistar (azoxistobin), Zaftra AZT-250 SC (azoxistobin), Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaxil + mancoceb), Acrobat MZ (dimetomorf + mancoceb).

Minden növényvédelmi kezelés során használjanak valamilyen lombtrágyát is, mert a korábban kijuttatott alaptrágya egy jelentős részét az intenzív csapadékok a talaj mélyebb rétegeibe lemosták, mely a növény gyökérzete számára már nem elérhető.

Dohánykultúrában érvényes engedélyokirattal rendelkező növényvédő szerek jegyzéke. (2020) itt érhető el.

A növényvédelemmel és a növényvédelmi munkájuk során betartandó szabályokkal kapcsolatosan bővebb információt a http://nyidoter.hu/novenyvedelem/ felületen is talál.

A növényvédelmi munkáknál használható egyéni védőeszközökről itt kaphatinformációt.

A dohányt károsító betegségekhez itt talál segitségetForrás: Fekete Tibor agronómiai igazgató ULT Magyarország Kft., Fotó: Varga József agronómus, NYIDOTER Kft.)Kövessen minket