Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Az ULT Magyarország Kft és a Nyidoter Kft felhívása

2019.05.06. 6:22:00


A megfigyelési adatok elérhetőek itt

A SZSZB megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Osztály felmérései alapján az ULT Magyarország Kft és a Nyidoter Kft felhívja a teremők figyelmét, hogy a nyírségi területeken nagyon magas cserebogár (Melalontha melalontha) kártétel várható, mivel nagy számban vannak jelen a területeken!

A dohánytermő területeken célszerű a kiültetést megelőzően egy szemlét és felmérést végezni. Amennyiben erős fertőzöttség tapasztalható, talajfertőtlenítés nélkül a palánták eredése kockázatos, erős tőhiány várható.
Felvételezési módszerre a térfogati kvadrát módszer javasolt. 5-10 hektáronként 1-1 db  (1x0,5m) 0,5 m2 felületű, két ásónyom mélységű gödröket kell kiásni, majd a földet átmorzsolni és a pajorokat meg kell számolni. A mintázott szelvényenként 1-3 db pajor védekezést igényel.

VÉDEKEZÉSRE (talajlakó kártevők) felhasználható készítmények:

FORCE 1,5 G (teflutrin) Előírt technológia: 7-10 kg/ha ültetéssel egy menetben, sorkezeléssel. A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét!
PYRINEX 48 EC (klórpirifosz) Előírt technológia: 5-6 l/ha dózissal ültetés előtt teljes felületre kipermetezve, majd azonnal tárcsával vagy kombinátorral 8-10 cm-re a talajba bedolgozva, vagy ültetéssel egy menetben az ültetőgépre szerelt sorpermetező adapterrel kell a rovarölő szert a barázdába juttatni.

Továbbá felhívjuk a termelők figyelmét a kiültetést követően a vetési bagolylepke (Agrotis segetum) hernyójának „mocskospajorjának” kártételére, mely a tövek elrágásával okoz tőpusztulást. Az ULT Magyarország Kft és a Nyidoter Kft előrejelzési rendszere alapján a termelőket a weblapon illetve a körzeti agronómusokon kersztűl tájékoztatja a védekezések szükségességéről és időzítéséről a hernyó kártételt illetően. A kihelyezett csapdák fogási eredményei a www.madosz.hu weboldalon is naprakészen elérhetőek.

VÉDEKEZÉSHEZ (vetési bagolylepke) javasolt készítmények:

BULLDOCK 25 EC (béta-ciflutrin): Előír technológia: 0,3-0,5 l/ha dózissal a károsító vetési bagolylepke hernyók (L1-L2 fejlődési stádiumú) megjelenésekor célszerű a készítményt
kipermetezni.Forrás: ULT Magyarország Kft és a Nyidoter KftKövessen minket