Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

132/2011. (XII. 22.) VM rendelete

2012.02.15. 8:39:38

2012.02.15.


A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrőlA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 43 200 Ft támogatás vehető igénybe.2. Tejtámogatás

2. § Az R. 12. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 4 Ft támogatás vehető igénybe.3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § Az R. 14–19. §-a alapján anyatehenek után egyedenként legfeljebb 47 200 Ft vehető igénybe.4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § Az R. 20. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 16 000 Ft támogatás vehető igénybe.5. Anyajuhtartás támogatása

5. § Az R. 21–25. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1220 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 980 Ft.6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az R. 26. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft támogatás vehető igénybe.7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1) Az R. 28. §-a alapján, a Burley-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehető igénybe.

        (2) Az R. 28. §-a alapján, a Virginia-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehető igénybe.8. Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

8. § Az R. 29. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft támogatás vehető igénybe.9. Rizs termesztésének támogatása

9. § Az R. 30–31. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 64 000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehető igénybe.10. A támogatási keret túllépése

10. § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően arányos  visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) Hatályát veszti az R. 13. §-a.(2) Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján nyújtott kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet.Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter


Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38623 . http://www.new.madosz.hu/index.php?mod=2&akc=olvas&hid=5335Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket