Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

80/2012. (VI. 20.) MVH közlemény

2012.07.09. 9:08:25

2002.07.09.
Megjelent a 80/2012. (VI. 20.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igénylésérőlA támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2012. július 1. - július 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.

Jogforrás:112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.)A kifizetés igénylésének feltételei:Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, kivéve a működési kiadások elszámolása esetén, amely esetben 4 alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb elszámolható kiadás a kifizetési kérelemmel tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül.Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni a 2010. december 23. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken.

A benyújtás helye:A székhely szerinti regionális illetékességű megyei MVH kirendeltség. Az MVH regionális illetékesség_ kirendeltségek elérhetőségének listája megtalálható a www.mvh.gov.hu honlapon „Az MVH-ról/Elérhetőségek” menüpont alatt.A 2010. december 23. és 2011. március 5. között és a 2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozata esetén az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken.2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja.

Emellett köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50 %-ával elszámolni. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a művelet megvalósítására nyitva álló időszak 2 év, mert ebben az esetben az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80 %-ával köteles elszámolni.Közlemény és mellékleteinek elérhetősége:http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk802012


Forrás: AgrárkamaraIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket