Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Jogszabályváltozás

2012.11.09. 9:17:14

2012.11.09.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az öntözőtelepek, valamint az energetikai kitermelési célú vizilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinek hatályával kapcsolatos jogszabályváltozásra!A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 77. §-a értelmében az energetikai célra kitermelt felszín alatti víz hasznosítását engedélyező, valamint az öntözőtelepekre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek jogszabály erejénél fogva hatályukat veszítik 2012. december 22. napjával azokban az esetekben, amikor az üzemeltetési engedély fenti jogszabály hatálybalépése előtt, vagyis 2010. május 14. előtt indult eljárás keretében került kiadásra és a Rendelet hatálybalépését követően nem került módosításra, függetlenül attól, hogy az határozatlan időre, vagy 2012. december 22. napja utáni érvényességi időpontra szól.Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra is, hogy amennyiben az érintett vízilétesítményeket továbbra is üzemeltetni kívánják, az ehhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt ismételten, határidőben meg kell kérni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő dokumentáció benyújtásával tekintettel arra is, hogy az ügyintézési határidő a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap.Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket arról is, hogy a Rendelet 77/A. §-a értelmében a mezőgazdasági termelés területén a kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség nélkül történő termálvíz kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek 2015. június 30. napjáig hatályosak. Azonban, ha az ilyen típusú engedély érvényességi ideje a korábban kiadott határozat szerint 2015.június 30. előtt jár le, az automatikusan nem hosszabbodik meg 2015. június 30-ig a jogszabály erejénél fogva.Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Debrecen, 2012. október 29.

Kelemen Béla

igazgató


Forrás: Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket