Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

UNITAB KONGRESSZUS JELENTÉSE

2023.11.17. 10:04:00


 

 

 

 

A 37. UNITAB-kongresszusra Szófiában, a járványválság miatti hosszú szünet után került sor. A Kongresszus fő mottója egyrészt a szervezet szép 70 éves történetét érintette, másrészt rámutatott arra, hogy az UNITAB működését a változó valósághoz kell igazítani.

 

 

 

            Przemysław Noworyta

Még 2020-ban abban reménykedtünk, hogy a KAP reform részeként át tudjuk vinni a dohánytámogatások visszaállítását azokban az uniós tagállamokban, amelyek számára a dohánytermesztés nagy gazdasági, környezeti vagy társadalmi jelentőséggel bír. Annak ellenére, hogy az UNITAB tagjai elkötelezték magukat a stratégiai tervek vonatkozó módosításainak az Európai Parlamentben való előmozdítása mellett, valamint a különböző országok képviselőinek bőséges támogatása, sajnos nem sikerült megszerezni a többséget a dohányfizetéshez való visszatérés lehetőségéhez. Ezért ma már csak a dohányunk piaci értéke alapján számoljuk bevételeinket.

Az európai dohány előnyökkel jár a termesztésre vonatkozó korlátozó növény-egészségügyi előírásokból, a helyes mezőgazdasági gyakorlatok és a helyes foglalkoztatási gyakorlatok legmagasabb normáinak végrehajtásából, valamint a természeti környezet és az éghajlat tiszteletben tartásából.

➢ Felkérjük vásárlóinkat, dohánytermékek gyártóit, nemzetközi dohányipari partnereinket, hogy ne csökkentsék az európai dohány vásárlása iránti érdeklődésüket, és tartsák fenn a dohánytermesztés megfelelő jövedelmezőségét! A dohánygyártó cégek vásárlási politikájának figyelembe kell vennie az EU-ban a dohánytermesztés sajátosságait, előnyeit, valamint azt, hogy itt Európában sajátos gazdasági és politikai feltételek mellett termelünk dohányt.

➢ Egy olyan időszakban, amikor az Egészségügyi Világszervezet egyre ragaszkodóbb politikája fenyeget bennünket, amelyek a dohányágazat megsemmisítésére törekszenek, anélkül, hogy tiszteletben tartanák a fogyasztók választási szabadságát, erőinket az egész dohányláncon belül meg kell tömörítenünk. Először is meg kell követelni az Európai Bizottságtól, hogy tartsa tiszteletben az európai jogalkotás jó normáit, és ne engedjen a WHO lobbi nyomásának!!

➢ Mi, európai termelők készek vagyunk támogatni és érvényesíteni a teljes dohányipar követeléseit a hatóságok „rossz politikájával” szemben. Ugyanakkor némi elégedetlenséggel állapítjuk meg, hogy az elmúlt években, azaz 2019-2021 között a dohányipari cégekkel a vásárlási volumen növeléséről folytatott megbeszélések nem váltották be maradéktalanul a hozzá fűzött reményeket. Éppen ezért folytatni kívánjuk a párbeszédet üzleti partnereinkkel, dohánygyárakkal, hogy hosszú távú, mindkét fél számára előnyös megoldásokat dolgozzunk ki. Várjuk a párbeszéden és a kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalások folytatását.

➢ Az új, füstmentes dohányágazatban rejlő lehetőségeket a közeljövő lehetőségének tekintjük. Meggyőződésünk, hogy a közegészségügy, a dohányfogyasztók és a jövő nemzedékek érdeke az ártalomcsökkentési stratégia megvalósítása, amely kézzelfogható előnyökkel jár számos, ezt a politikát alkalmazó országban. Az ún. dohányfüstmentes generációs politika Európai Bizottság általi 2040-ig történő megvalósítása is összefügg a társadalom, vagy inkább a felnőtt fogyasztók alternatív dohánytermékekre való átállásával. Egy ilyen, Brüsszel által javasolt politika kézzelfogható előnyökkel járna az uniós polgárok egészsége szempontjából, de mindenképpen lehetővé tenné a dohánytermesztés fenntartását is.

➢ Amint arra a dohányágazat jövőjéről szóló vita során rámutatott. A mai dohánytermesztés általános problémái a nagy munkaerőhiánnyal kapcsolatosak. Sajnos sok uniós országban a dohánytermelők úgynevezett elöregedésével és a fiatal gazdálkodók bevonásának hiányával van dolgunk. Az európai dohánytermesztést erősen érinti a termelési költségek jelentős emelkedése is, ami jelentősen csökkenti a dohánytermesztés jövedelmezőségét. A látható klímaváltozás is fontos.

➢ Az UNITAB-nak részt kell vennie minden olyan jogszabály-módosítási folyamatban, amely most kezdődött, vagy a jövőben megvalósul. Változás előtt állunk a dohány jövedéki irányelvében, ami az Európai Bizottság javaslatától függően jelentős hatással lehet a jövőnkre. A Bizottság már jelenleg is mérlegeli a dohánytermékekről szóló jelenlegi irányelv működését a jogalkotási megoldások további megerősítése érdekében. Mindez hozzájárul a dohánytermékek feketepiacának növekedéséhez, és ennek következtében befolyásolja helyzetünket.

Az UNITAB részt vett minden olyan kezdeményezésben és tevékenységben, amely valós hatással van az európai dohánytermesztési ágazat állapotára. Azért jöttünk ide a gyönyörű Szófiába, hogy egyesítsük erőinket, meghatározzuk céljainkat és intenzív akciókat hajtsunk végre. Az UNITAB bolgár elnöksége hamarosan 2 éves ciklusba lép.

Valamennyi küldötten keresztül üdvözletet és jó termést kívánunk minden dohánytermesztő tagállam dohánytermesztőinek.

37TH UNITAB CONGRESS ORIENTATION RAPORT – Sofia, Bulgaria 26.10.2023

 Forrás: unitabKövessen minket